Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies. Παρακαλώ αποδεχθείτε τη χρήση τους!
google maps pin

Book online

Massage Prices - Animus Massage

Jacuzzi

Jacuzzi

Cost: 30' 15€  /  60' 25€ 

Read More
Sauna

Sauna

Cost: 30΄ 8€ / 60΄ 13€

Read More
Day spa

Day spa

It's time to dedicate yourself to time ... Let us travel.

Choose from the suggestions below for more relaxation & rejuvenation time.

Read More
Types of massage

Types of massage

Massage is a natural technique that, through the holistic approach of man, can help in the harmonious flow of physical, spiritual and mental energies to strengthen our health. The use of touch as a therapy is intertwined with human nature.

See the details of the massages

Read More
Facial treatment

Facial treatment

The person is the only part of the body that is exposed and uncovered every day throughout the year. Its skin is burdened by dust and environmental pollutants, from cigarette smoke, from ingredients contained in creams and make-up products. If all these pollutants are not removed systematically, the skin pores are closed, sebaceous hypersecretion is created and the dead cells that accumulate on the surface prevent it from breathing. In addition, if the skin is not cleansed frequently, any moisturizing or anti-aging care, if you want to offer it, will have no effect.

Read More
Body treatment

Body treatment

Give your body care and rejuvenation through the service menu. Combined with some kind of massage will surely bring you the wellbeing you are looking for!

Read More
Massage at home

Massage at home

All massage services are provided at your place. Once you make a reservation by phone or through the booking form, the therapist is at your place (home, hotel, office).

Read More